Onze visie op ondernemend onderwijs

  • Op bezoek bij Koppert Cress

Onze missie, visie en passie
Ons doel met het programma ‘Ondernemen Op School’ een uitermate realistische praktijkervaring te geven van hoe de opstart en opbouw van een bedrijf verloopt. In onze visie kan dat alleen door trainers die zelf vandaag de dag ondernemer zijn en hun actuele kennis en ervaring met leerlingen/deelnemers kunnen delen. Docenten hebben meestal geen (actuele) kennis van en ervaring met de opstart en opbouw van een eigen bedrijf. Los daarvan hebben docenten vaak al meer dan genoeg op hun bord liggen om de kar te trekken. Samen met onze trainers vormen ze een goed team.

Daarom nemen wij zelf trainers mee, die de kartrekkers zijn tijdens het hele programma en werken zij samen met docenten om het programma in te passen en uit te voeren. Vanuit die eigen ervaring van onze trainers, is het onze passie om leerlingen/deelnemers via een praktijkgericht, compleet en uniek programma, echt te laten ontdekken wat het is om een bedrijf op te zetten. In teams leren ze elkaars talenten te combineren met elkaar en echte resultaten te boeken. Ondernemen Op School sluit aan op de keuzedelen Ondernemen en op de eindtermen van examens. Daarmee zijn wij onder meer in staat om ‘Ondernemen Op School’ in te zetten als invulling van bijvoorbeeld het keuzedeel Ondernemen, het sectorwerkstuk of het profielwerkstuk in het VO of bijvoorbeeld de keuzedelen ondernemen niveau 1 t/m 4 en de kop-opleiding vakmanschap en ondernemen in het MBO.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
MVO is voor ons geen ‘window dressing’. Het is voor ons een besef van sociale verantwoordelijkheid om collega ondernemers in moeilijke gebieden te helpen ook tot bloei te komen. Dit doen wij door van elke offerte een klein deel te doneren aan onze Stichting EURObizz Friendz. Deze stichting leent dit uit als kleine microkredieten via www.kiva.org. Terugbetaalde microkredieten laten we in het systeem, zodat die weer beschikbaar gesteld kunnen worden aan andere ondernemers op het platform van Kiva.
Ook is Stichting EURObizz Friendz actief met diverse sociale projecten, zoals business jaarlijkse bootcamps in uitdagende landen/regio’s, projecten met migranten vrouwen in Nederland en jongeren in kwetsbare situaties.

Aansluiting op vervolgonderwijs
Zelfs wanneer leerlingen/deelnemers niet gaan ondernemen, leren ze in ons programma zoveel, dat ze die ervaring altijd meenemen in hun latere carrière. In het volledige programma komen meer dan 40 competenties aan bod. Internationaal ondernemen is een integraal onderdeel van Ondernemen Op School. Zo ontwikkelen leerlingen/deelnemers een stevige basis voor een betere aansluiting op vervolgonderwijs. Wij bieden ze die extra springplank.

Integriteit
Een essentieel uitgangspunt voor ons als ondernemers is eerlijk en betrouwbaar zaken doen. Deze transparantie vind u onder meer terug in het feit, dat intellectueel eigendom van (door leerlingen/deelnemers) bedachte concepten altijd bij de school blijft. Het aanbieden/ lanceren van diensten en/of producten door leerlingen/deelnemers op de markt geschiedt in overleg met en onder de verantwoordelijkheid van de school. Eventuele inkomsten/opbrengsten uit verkoop van diensten en/of producten door winnende teams mogen leerlingen/deelnemers zelf houden.

Wij faciliteren alle formele zaken, zoals de uitvoer door ondernemers als trainer, lesmaterialen in de vorm van praktijkboeken, e-learning modules, een leerdoelenoverzicht en een beoordelingsschema, zakelijke bankrekeningen, inkoop/verkoop, administratie, hosting, domeinnamen en e-mailadressen via ons bedrijf. Ook het bedrijfsbezoek in de regio wordt door ons voorbereid, gepland en uitgevoerd tot en met de informatiebrief aan ouders.

Planning
Via ons eigen online planning platform kunnen de contactpersonen van school overal en altijd de planning van lesdagen en -tijden inzien, inclusief de thema’s per les, de planning downloaden naar hun eigen agenda en wijzingsverzoeken indienen. Ook kunnen er hulpvragen worden ingediend via een ticketsysteem in het platform, ontvangen docenten 24 tot 48 uur voorafgaand aan de volgende les een herinnering per sms en ontvangen docenten een micro-evaluatie per email na elke lesdag.

Zo ontzorgen wij zowel de school als de leerlingen/deelnemers en kunnen de leerlingen echt ondernemen. Maar wel onder de veilige paraplu van EURObizz Academy. EURObizz Academy en haar trainers/medewerkers committeren zich aan geheimhouding over de inhoud van concepten en ideeën die in samenwerking met deelnemende leerlingen en de school worden bedacht/ uitgevoerd. Communicatie over/publicatie van projecten zal slechts gedaan worden in algemene zin ter promotie van de school, het vervolgprogramma Ondernemen Op School en de concepten.

BTW vrij
Onze offertes aan scholen zijn vrijgesteld van BTW vanwege levering aan erkend beroepsonderwijs en onze eigen BTW vrijstelling door de belastingdienst.

Bel of mail ons
Wilt u weten wat wij voor uw school kunnen betekenen? Maatwerk is altijd mogelijk!
Mail ons uw vragen of bel direct voor het inplannen van een kennismakinggesprek via tel. 085-8000223.